У Верховній Раді зареєстровано законопроект про заборону військовим знімати відео

Парламентарі вважають, що фото та відео військових допомагають окупантам здійснювати розвідку

Ілюстрація Роман Кулик, командир роти ЗСУ. Фото: Новинарня

На сайті Верховної Ради з'явився текст зареєстрованого законопроєкту № 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Як пише «Главком», документом пропонується:

1) встановити обмеження для військовослужбовців на поширення в медіа, інформаційних системах загального доступу інформації, яка дозволяє визначити:

- геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань; 

- характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання;

2) запровадити норми щодо недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями;

3) норми щодо надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини відповідно до статті 19-1 Закону «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення у повному розмірі;

4) уточнення норм щодо загального часу перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном;

5) уточнення норм щодо права військовослужбовців на пенсійне забезпечення за вислугою років із урахуванням змін підстав для звільнення військовослужбовців з військової служби, а також щодо розмірів посадових окладів для обчислення пенсії військовослужбовцям, які були відряджені до органів державної влади та органів місцевого самоврядування або у сформованих ними органів, на підприємства, в установах, організаціях, вищих навчальних закладах;

6) норми щодо встановлення та зарахування пільгової вислуги років для визначення розміру пенсії;

7) норми щодо права звернення за призначенням (перерахунком) пенсії під час дії воєнного стану осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану, за письмовою заявою про призначення (перерахунок) пенсії завіреною командиром (начальником) військової частини;

8) уточнення норм щодо вимог до військових капеланів та комплектування посад військових капеланів цивільними особами;

9) уточнення норм щодо прав окремих військових посадових осіб на користування дисциплінарною владою;

10) нові повноваження спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги щодо здійснення обов’язкової перевірки якості гуманітарної допомоги, зокрема яка надається для сил оборони, та встановлення відповідальності за невиконання заходів офіційного контролю щодо якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги;

11) уточнення підстав виплати додаткової винагороди під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які у зв’язку з поранення (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби щодо захисту Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6- 12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів.

Зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Додано, що дія цього закону поширюється на «державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, Службу зовнішньої розвідки України, розвідувальний орган Міністерства оборони України (військові формування, правоохоронних та розвідувальних органів)». Нагадаємо, що державним органам спеціального призначення з правоохоронними функціями є зокрема СБУ.

Так, чинною редакцією визначено, що дія закону поширюється на військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення (правоохоронних органів), Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Після змін закон буде поширюватися: на військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України (військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів), Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Повністю змінюється ч. 2 ст. 8 цього Закону.

Нагадаємо, що наразі вона визначає, що військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня служба припиняється (розривається) у зв’язку із закінченням строку контракту, у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням тощо.

Після змін ця норма буде звучати так: Військовослужбовці не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, передбачених законами України.

Додається нова норма – стаття 8-2 «Реалізація права військовослужбовців на інформацію».

За нею військовослужбовці не матимуть права поширювати в медіа, інформаційних системах загального доступу (в мережі Інтернет та інших телекомунікаційних мережах загального користування) інформацію, яка дозволяє визначити (зокрема шляхом обробки, аналізу та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення): геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань; характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.

Також додається норма про те, що одноразова відпустка при народженні дитини, передбачена статтею 19-1 Закону України «Про відпустки», надається військовослужбовцям зі збереженням грошового забезпечення (без урахування додаткової винагороди, передбаченої статтею 9-2 цього Закону) у повному обсязі.

Визначається, що загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) становить не менше десяти діб та не може перевищувати в цілому 12 місяців поспіль (крім випадків, передбачених відповідними нормативно-правовими актами).

Додана норма про те, що резервісти під час служби у військовому резерві щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи.

Встановлено, що у разі направлення військовослужбовців на лікування за кордон у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, безперервним перебуванням на лікуванні за кордоном вважається період надання медичних послуг в закладах охорони здоров’я іноземних держав, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого та час очікування між плановими етапами лікування, реабілітації, протезування. На підставі рішення військово-лікарської комісії про потребу у тривалому лікуванні загальний час безперервного перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном може перевищувати чотири місяці.

Додається норма про те, що для догляду за хворою дитиною віком до 14 років військовослужбовці звільняються від виконання службових обов’язків на період, протягом якого дитина потребує догляду за висновком лікаря, але не більше як на 14 календарних днів. У разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, військовослужбовці звільняються від виконання службових обов’язків із збереженням грошового забезпечення на весь час їхнього перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Встановлюється, що місцеві ради надають позачергово місця дітям резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, у дитячих закладах за місцем проживання.

Зміни до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Встановлено, що особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за станом здоров’я; які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду; які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду; у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

У разі звільнення зі служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця), на підставах, визначених пунктами 1 і 9 частини другої статті 31 Закону України «Про розвідку», у зв’язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу), за угодою сторін - у разі набуття військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.

До вислуги років для визначення розміру пенсії особам, які мають право на пенсію за цим Законом, зараховується на пільгових умовах:

час проходження військової служби під час дії воєнного часу (стану) - один місяць служби за два місяці;

час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів - один місяць служби за три місяці;

час безпосередньої участі у бойових діях під час дії воєнного часу (стану) – один місяць служби за чотири місяці;

час перебування у полоні, якщо полонення не було добровільним і особа яка потрапила у полон безпосередньо приймала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, захисту безпеки населення та інтересів держави, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів і перебуваючи в полоні вона не вчинила злочину проти миру і людства – один місяць служби за п’ять місяців.

У разі, якщо розмір посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою, менший за посадовий оклад за посадою займаною в органах державної влади та органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях, вищих навчальних закладах, для обчислення пенсії застосовується вищий за розміром посадовий оклад.

Також законопроєкт визначає, що у період дії воєнного стану звернення за призначенням (перерахунком) пенсії осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районах їх здійснення, приймаються також у разі посвідчення підпису особи на заяві про призначення (перерахунок) пенсії командиром (начальником) військової частини та скріплення печаткою військової частини

Інше

У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України встановлюється, що військовослужбовець зобов’язаний не допускати порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями.

Командир (начальник) зобов’язаний організовувати та неухильно особисто дотримуватися принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у службовій діяльності.

Внутрішній порядок досягається цілеспрямованою виховною роботою, поєднанням високої вимогливості командирів (начальників) з постійною турботою про підлеглих у додержанні їх прав, задоволенні потреб і зміцненні здоров’я, утвердження гендерної рівності, недопущення насильства за ознакою статі.

Також у Дисциплінарному статуті Збройних Сил України визначається, що службове розслідування, пов’язане з дискримінацією за ознакою статі та сексуальним домаганням, проводиться комісією, до складу якої призначаються, за можливості, представники обох статей у рівному співвідношенні.

У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України до числа суб’єктів, які користуються дисциплінарною владою в повному обсязі цього Статуту, крім відповідних повноважень, визначених цим Статутом для кожного з них особисто, додаються Головнокомандувач Збройних Сил України та керівник розвідувального органу Міністерства оборони України.

Начальник Генерального штабу ЗСУ і розвідувального органу Міністерства оборони додаються до числа суб’єктів, які користуються стосовно підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командувача виду ЗСУ.

Встановлюється, що у період дії воєнного стану або відсічі збройної агресії проти України заохочення у виді дострокового присвоєння чергового військового звання може бути застосовано до військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу вдруге, але не раніше ніж через шість місяців з дня присвоєння попереднього військового звання за умови безпосередньої участі у бойових діях не менше трьох місяців.

У Законі «Про Службу військового капеланства» визначається, що цей закон поширюється на розвідувальні органи України.

Не може бути військовим капеланом особа, що належить до релігійної організації (об’єднання), яка відповідно до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» визнана такою, що входить до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України.

Читайте також: Умєров заявив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Посади військових капеланів можуть заміщуватись як особами, які уклали контракт про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та здійснюють військову капеланську діяльність у підрозділах Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної прикордонної служби України, так і цивільними особами протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.

 

 

varta1.com.ua: Новини

Володимир Садовий

Читайте також